top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ในปี 2566 ทำได้แล้วหรือยัง ?การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว ทำได้แล้วหรือยัง ? ในปี 2566


ณ ปัจจุบันในปี (Update 2566) ยังไม่มีการประกาศให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้ ยังคงเป็นเพียงร่างพระชารบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว อยู่เช่นเดิม


ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว ยังไม่สามารถทำได้


ซึ่ง การ รับจดทะเบียนบริษัท ยังคงต้องใช้ หุ้นส่วนขั้นต่ำ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเพิ่งได้มีการ ปรับลด จาก 3 คน เหลือ 2 คน ไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

 

อย่างไรก็ตาม หากร่างกฎหมายผ่านการอนุมัติเรียบร้อย จะมีผลให้สามารถจัดตั้งบริษัท มี ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่ง่ายขึ้น และ ลดผลกระทบเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นด้วย


โดยผลของการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว จะแตกต่างจากการประกอบธุรกิจโดยไม่จดทะเบียน คือ ผู้จดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวสามารถจำกัดวงเงินความรับผิดชอบในกิจการที่จดทะเบียนได้ และสามารถแปรสภาพกิจการไปเป็นบริษัทจำกัดได้


สามารถอ่าน ร่างพรบ. บริษัทจำกัดคนเดียว >> Click ที่นี่เลย

 

หากท่านสนใจใช้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ >> Click เลย <<

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ หรือ ปรึกษาได้ฟรี

ตามช่องทางด้านล่างนะครับ :

โทร : 0924782917

LineID : @accountworks

Click Add friend >>

Comentários


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page