top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

8 ข้อดี การทำธุรกิจ แบบ บริษัท/หจก.


1.ได้รับสิทธิ ประหยัดภาษี มากกว่า บุคคลธรรมดา

* กรณี > นิติบุคคล >> ได้รับยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรก

* ส่วน > บุคคลธรรมดา >> ได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทแรก

** อัตราภาษีของ > นิติบุคคล >> สูงสุด 20%

** ส่วน อัตราภาษีของ > บุคคลธรรมดา >> สูงสุด 35%

 

2. นิติบุคคล ขาดทุน ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี

เนื่องจาก นิติบุคคล เสียภาษีประจำปี จากฐานกำไรตามจริง ดังนั้น หากขาดทุนย่อมไม่เสียภาษี นอกจากนั้น


** ยังสะสมผลขาดทุนในปีก่อนๆ ได้สูงสุด 5 ปี ** เพื่อมาหักกลบ กับผลกำไรในปีปัจจุบัน เพื่อลดภาษีได้อีก

ในขณะที่ บุคคลธรรมดา มักใช้ อัตราค่าใช้จ่ายเหมา คือ 10% - 60% ของรายได้ทั้งปี


** ดังนั้นแม้ว่า ในความเป็นจริง ธุรกิจจะขาดทุน บุคคลธรรมดา ต้องเสียภาษี อยู่ดี

 

3. เป็นการวางแผนภาษี เพื่อประหยัดค่าภาษี รูปแบบหนึ่ง

เนื่องจาก จดบริษัท/หจก. จะเป็นการ แยกหน่วยภาษีใหม่ จาก หน่วยภาษีบุคคลธรรมดา

ดังนั้น จะเป็นการกระจายรายได้จากบุคคล ไปสู่นิติบุคคล เพื่อ :

3.1 ลดอัตราภาษีของบุคคลธรรมดา

3.2 เพิ่มส่วนได้รับยกเว้นภาษีที่มากขึ้น เป็นต้น

 

** ท่านสามารถ ติดตาม เพื่อรับความรู้ทางบัญชี+ภาษี ฟรีๆ ได้โดย กดปุ่มด้านล่าง นี้นะครับ **
 

4. มี ความน่าเชื่อถือ มากกว่า บุคคลธรรมดา

ปัจจุบัน องกรค์ส่วนมาก จะเลือกซื้อของ หรือใช้บริการ กับ นิติบุคคล เท่านั้น

ดังนั้น บุคคลธรรมดา จะขายของ หรือให้บริการ กับ องกรค์ มักจะทำได้ยากขึ้น

 

5. สามารถ จำกัด วงเงินรับผิดชอบ ได้

กรณี จดเป็น บริษัท จำกัด >> ทางกฎหมาย กำหนดว่า ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดจำกัดเท่าที่ตกลงลงหุ้นในบริษัทเท่านั้น

ดังนั้น บริษัทเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการจำกัดความรับผิดของตนเป็นอันดับแรก

 

6. นิติบุคคล ทำธุรกิจ ถูกเพ่งเล็งจาก กรมสรรพากร น้อยกว่า บุคคลธรรมดา

เนื่องจาก ปัจจุบัน นโยบายการตรวจสอบภาษี ของกรมสรรพากร เน้นไปทางการตรวจสอบ บุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจ + ไม่เคยเสียภาษี เช่น

- นโยบายการขอ Statement ธนาคาร โดยตรงจากธนาคาร เลย เมื่อ บุคคลธรรมดา มีรายรับ ถึง เกณฑ์ที่กำหนด,

- การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อตรวจสอบหา บุคคลธรรมดาที่ยังเสียภาษีไม่ถูกต้อง เป็นต้น

 

7. การ ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จะทำได้ ง่ายกว่า บุคคลธรรมดา

เนื่องจาก นิติบุคคล จะต้องมีข้อมูลทางบัญชี และเอกสารประกอบรายการรับรายจ่ายที่จัดเจน

ดังนั้น นิติบุคคล จะได้รับ เครดิตในการขอสินเชื่อ ได้ง่ายกว่า บุคคลธรรมดา (ที่ทำธุรกิจ) ซึ่งมักตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ไม่ชัดเจนเท่ากับ นิติบุคคล

 

8. มีข้อมูลทางบัญชี และเอกสารประกอบที่ชัดเจน ทุกปี

เมื่อเป็น นิติบุคคล จะถูกบังคับให้ทำบัญชี และปิดงบเป็นประจำทุกปีดังนั้น ทั้งบริษัท และ หจก. จะต้องมีข้อมูลทางบัญชีทุกปี พร้อมเอกสารประกอบแสดงการรับและจ่าย ที่ชัดเจน

ทำให้ง่ายต่อการบริหาร โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ได้ เช่น วิเคราห์ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, กำไรขาดทุน และ ง่ายต่อการตรวจสอบรายการเมื่อมีข้อสงสัยต่างๆ หรือ ง่ายต่อการวางแผนภาษี โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาประมาณการ

 

หาก สนใจ จดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน

ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน "บริษัท" รวมสุทธิแล้ว 9,900 บาท (จากราคาปกติ 15,000)

หรือ จดทะเบียน "ห้างหุ้นส่วน" รวมสุทธิแล้ว 5,000 บาท (จากปกติ 7,000)

แถมฟรี!! จด VAT และ ตรายางแบบหมึกในตัว มูลค่ารวม กว่า 2,600 บาท

สนใจ อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ >> Click เลย <<

หรือ สอบถาม ข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางด้านล่าง :

โทร : 0924782917


LineID : @accountworks


<< Click เลย
Comentários


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page