8 ข้อดี การทำธุรกิจ แบบ บริษัท/หจก.

January 18, 2020

 

 

 

1.ได้รับสิทธิ ประหยัดภาษี มากกว่า บุคคลธรรมดา

 

* กรณี > นิติบุคคล >> ได้รับยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรก

* ส่วน > บุคคลธรรมดา >> ได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทแรก

 

** อัตราภาษีของ > นิติบุคคล >> สูงสุด 20%

** ส่วน อัตราภาษีของ > บุคคลธรรมดา >> สูงสุด 35%

 

_______________________________

 

 

2. นิติบุคคล ขาดทุน ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี

 

เนื่องจาก นิติบุคคล เสียภาษีประจำปี จากฐานกำไรตามจริง ดังนั้น หากขาดทุนย่อมไม่เสียภาษี นอกจากนั้น

** ยังสะสมผลขาดทุนในปีก่อนๆ ได้สูงสุด 5 ปี ** เพื่อมาหักกลบ กับผลกำไรในปีปัจจุบัน เพื่อลดภาษีได้อีก

 

ในขณะที่ บุคคลธรรมดา มักใช้ อัตราค่าใช้จ่ายเหมา คือ 10% - 60% ของรายได้ทั้งปี

** ดังนั้นแม้ว่า ในความเป็นจริง ธุรกิจจะขาดทุน บุคคลธรรมดา ต้องเสียภาษี อยู่ดี

 

_______________________________

 

 

3. เป็นการวางแผนภาษี เพื่อประหยัดค่าภาษี รูปแบบหนึ่ง

 

เนื่องจาก จดบริษัท/หจก. จะเป็นการ แยกหน่วยภาษีใหม่ จาก หน่วยภาษีบุคคลธรรมดา

 

ดังนั้น จะเป็นการกระจายรายได้จากบุคคล ไปสู่นิติบุคคล เพื่อ :

3.1 ลดอัตราภาษีของบุคคลธรรมดา

3.2 เพิ่มส่วนได้รับยกเว้นภาษีที่มากขึ้น เป็นต้น

 

_______________________________

 

 

4. มี ความน่าเชื่อถือ มากกว่า บุคคลธรรมดา

 

ปัจจุบัน องกรค์ส่วนมาก จะเลือกซื้อของ หรือใช้บริการ กับ นิติบุคคล เท่านั้น

 

ดังนั้น บุคคลธรรมดา จะขายของ หรือให้บริการ กับ องกรค์ มักจะทำได้ยากขึ้น

 

_______________________________

 

 

5. สามารถ จำกัด วงเงินรับผิดชอบ ได้  

 

กรณี จดเป็น บริษัท จำกัด >> ทางกฎหมาย กำหนดว่า ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดจำกัดเท่าที่ตกลงลงหุ้นในบริษัทเท่านั้น

 

ดังนั้น บริษัทเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการจำกัดความรับผิดของตนเป็นอันดับแรก

 

_______________________________

 

 

 

6. นิติบุคคล ทำธุรกิจ ถูกเพ่งเล็งจาก กรมสรรพากร น้อยกว่า บุคคลธรรมดา

 

เนื่องจาก ปัจจุบัน นโยบายการตรวจสอบภาษี ของกรมสรรพากร เน้นไปทางการตรวจสอบ บุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจ + ไม่เคยเสียภาษี เช่น

 

- นโยบายการขอ Statement ธนาคาร โดยตรงจากธนาคาร เลย เมื่อ บุคคลธรรมดา มีรายรับ ถึง เกณฑ์ที่กำหนด,

 

- การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อตรวจสอบหา บุคคลธรรมดาที่ยังเสียภาษีไม่ถูกต้อง เป็นต้น

_______________________________

 

7. การ ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จะทำได้ ง่ายกว่า บุคคลธรรมดา

 

เนื่องจาก นิติบุคคล จะต้องมีข้อมูลทางบัญชี และเอกสารประกอบรายการรับรายจ่ายที่จัดเจน

 

ดังนั้น นิติบุคคล จะได้รับ เครดิตในการขอสินเชื่อ ได้ง่ายกว่า บุคคลธรรมดา (ที่ทำธุรกิจ) ซึ่งมักตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ไม่ชัดเจนเท่ากับ นิติบุคคล

 

_______________________________

 

8.  มีข้อมูลทางบัญชี และเอกสารประกอบที่ชัดเจน ทุกปี

 

เมื่อเป็น นิติบุคคล จะถูกบังคับให้ทำบัญชี และปิดงบเป็นประจำทุกปีดังนั้น ทั้งบริษัท และ หจก. จะต้องมีข้อมูลทางบัญชีทุกปี พร้อมเอกสารประกอบแสดงการรับและจ่าย ที่ชัดเจน

 

ทำให้ง่ายต่อการบริหาร โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ได้ เช่น วิเคราห์ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, กำไรขาดทุน และ ง่ายต่อการตรวจสอบรายการเมื่อมีข้อสงสัยต่างๆ หรือ ง่ายต่อการวางแผนภาษี โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาประมาณการ
 

_______________________________

 

ด้วยความปารถนาดีจาก ทีมงาน สำนักงานบัญชี AccountWorks

 

#รับทำบัญชี #รับทำภาษี #รับตรวจสอบบัญชี

#รับปิดงบการเงิน #รับจดทะเบียนบริษัท 

#สำนักงานบัญชี

 

โทร : 0924782917

 

LineID : @accountworks

Click Add friend >> https://line.me/R/ti/p/%40accountworks

 

e-mail : info@accountworks.co.th

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright © 2014-2019 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917  หรือ 085-843-0534 

 

Email : info@accountworks.co.th