top of page
  • Writer's picturepattarawitt

แจกฟรี !!!! โปรแกรม ออกบิลหน้าร้าน และลงบัญชี โดยกรมพัฒน์

รับทำบัญชี

กรมพัฒน์จับมือพันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรพัฒนา"โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วย SMEs บริหารจัดการร้านค้าและจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้!! คาดว่าจะช่วยให้ SMEs ทำบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานบัญชีผ่าน Cloud Computing พร้อมส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing ได้อัตโนมัติไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อต้นปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการพัฒนา "โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานแบบครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่การซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการจนถึงการทำบัญชีและงบการเงินผ่านระบบ Cloud (Full Loop Cloud Accounting) ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้จะช่วยธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการบัญชีได้โดยง่าย ส่งเสริมให้ธุรกิจได้จัดทำบัญชีเบื้องต้นได้เอง สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนในการซื้อโปรแกรมมาใช้งาน และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา เช่น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ยอดขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้ SMEs เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล

อธิบดี กล่าวต่อว่า "ขณะนี้การพัฒนาโปรแกรม e-Accounting for SMEs ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้SMEs และผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-Accounting for SMEs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทาง Play store โดยโปรแกรมนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน คือ


1) โปรแกรม e-Accounting for SMEs


เป็นระบบบริหารจัดการหน้าร้านหรือที่รู้จักกันดีในชื่อระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งจะช่วย SMEs ในการบันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย ทั้งสินค้าและบริการด้วยตนเอง พร้อมมีฐานข้อมูลของ Barcode สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันรหัสสากล (GS1) และฐานข้อมูลของภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งใบกำกับภาษีอย่างย่อและเต็มรูปแบบ รวมทั้งออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้ ทั้งนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา (Real time) โดยโปรแกรม e-Accounting for SMEs นี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือหรือTablet ในระบบ Android

2) โปรแกรม Smartbiz


เป็นโปรแกรม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน สำหรับนักบัญชีและสำนักงานบัญชี ทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยสามารถรับถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม e-Accounting for SMEs ผ่านระบบ Cloud มาบันทึกบัญชีในโปรแกรม Smartbiz ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเอาเอกสารจากผู้ประกอบธุรกิจมาบันทึกบัญชีอีกจึงทำให้สะดวกและรวดเร็วได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจาก ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับการนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ผ่านทาง DBD Connect ซึ่งจะช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน (Rekey) จากงบการเงินที่เป็นกระดาษ ลดระยะเวลา และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น

"ทั้งนี้สิ่งที่ SMEs และผู้ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะได้รับคือ ผลดีทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการสินค้าและการวิเคราะห์ยอดขาย โดยเฉพาะ SMEs ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอุปสรรคทางด้านการจัดทำบัญชีและไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางบัญชีมาก่อนประกอบกับมองว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ครั้งนี้จะได้มีทางเลือกในการใช้โปรแกรม e-Accounting for SMEs ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนในการใช้งานและสามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการทำบัญชี ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ SMEs ในการใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพ สำหรับประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับกับการพัฒนาและการเติบโตของ SMEs อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด


หากสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อใหญ่ "คู่มือทำธุรกิจ” เลือก "บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ” เลือก "โปรแกรมบริหารจัดการและบัญชี” และเลือก "โปรแกรม e-Accounting for SMEs” หรือสอบถามได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทรศัพท์หมายเลข 025475981 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com หรือบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2732 1800 อีเมล์ callcenter@crystalsoft.co.th


Link สำหรับเข้าไป Download และอ่านวิธีติดตั้ง
จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

รับทำบัญชี
Comments


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page