เทคนิค การเลือก “สำนักงานบัญชี”


1. ราคาที่เหมาะสม และชัดเจน

นักบัญชี ที่รับทำบัญชีในราคาถูกมากๆ มักจะมีความเสี่ยงตามมา

เช่น ความรู้+ประสบการณ์อาจยังไม่มาก, เปิดใหม่, ไม่ซื่อสัตย์, ทิ้งงาน

และบางกรณีมักพบว่า จะมีค่าเรียกเก็บค่าบริการปิดงบเพิ่มเติม ในช่วงปิดงบ ในราคาสูงๆ ภายหลัง

ดังนั้นควร พิจารณา ราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกเกินไป เพราะ

งานบัญชีที่ดี นักบัญชี ควรมีเวลาดูแล กิจการท่าน ที่เพียงพอด้วย

และควรตกลงเรื่องราคา หรือได้รับ อัตราค่าบริการ ที่ชัดเจน ก่อนจ้างงาน ทุกครั้ง


2. ได้รับรองว่าเป็น "สำนักงานบัญชีคุณภาพ"

เป็นเทคนิคการพิจารณาเลือกที่ง่ายที่สุด เนื่องจาก สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองว่าเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ นั้น


จะต้องถูกตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการด้านบัญชีและภาษี รวมถึง ความรู้ความสามารถของบุคลากร ในสำนักงานบัญชี โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒน์


ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบทุกๆปี เท่านั้น จึงจะได้รับ LOGO สำนักงานบัญชีคุณภาพมาใช้ได้เท่านั้น


ดังนั้น จึงมั่นใจใน กระบวนการให้บริการ, ความรู้ความสามารถ, ความน่าเชื่อถือในการให้บริการด้านบัญชี และภาษี ได้

3. ประสบการณ์ที่มากพอ

ซึ่งอาจใช้การสอบถามถึงประสบการณ์ของสำนักงานบัญชี และพิจารณาจากการให้คำแนะนำในช่วงแรก ว่าสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจง่าย หรือไม่


4. ความซื่อสัตย์

อาจดูยากในช่วงแรก ดังนั้น ควรเลือกสำนักงานบัญชี ที่มีสถานที่เห็นได้ชัดเจน และที่ตั้งมีความมั่นคงถาวร เพื่อความมั่นใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นการไปดูสถานที่ให้บริการจริง

หรือ พิจารณาจาก การเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ เพราะ จะต้องผ่านเกณฑ์ เรื่อง จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ซึ่งจะมีข้อ ความซื่อสัตย์ เป็นข้อแรก)

5. การติดต่อ กับ สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชีที่ดีต้องมี ช่องทางที่สามารถให้ลูกค้าติดต่อได้สะดวก มีหลากหลายช่องทาง และติดต่อได้ง่าย

รวมถึง มีสถานที่ ที่สะดวกในการเข้าถึงสำนักงาน และมีตัวตนเด่นชัดเจน


ควรหลีกเลี่ยง การเลือกใช้บริการกับสำนักงานบัญชี ที่ไม่ทราบสถานที่ของสำนักงานบัญชี

6. เทคโนโลยี

สำนักงานบัญชีควรมี เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้ในการให้บริการด้านบัญชี/ภาษีแก่ลูกค้า ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการบันทึกบัญชี

รวมทั้ง ต้องมี ระบบการสำรองข้อมูล อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการอ้างว่าระบบล่ม ติดไวรัส ข้อมูลหาย เป็นต้นด้วยความปารถนาดี จาก ทีมงาน สำนักงานบัญชี AccountWorks

โทร : 092-478-2917

LineID : @accountworks

Click Add friend >> https://line.me/R/ti/p/%40accountworks

e-mail : info@accountworks.co.th

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Recent Posts
Follow Us