อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี 2563

January 6, 2020

 

 

ในปี บัญชี 2563 นี้ มีอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างไร ท่านผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้จากบทความนี้ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านภาษีต่อไปนะคะ

 

โดยการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณ เมื่อ กิจการมีกำไรเท่านั้น

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิ ตามเกณฑ์กรมสรรพากร X อัตราภาษี

 

รายละเอียดมีดังนี้

 

1. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563 ใช้กับนิติบุคคลประเภทใดบ้าง

 

  - บริษัทจำกัด

  - ห้างหุ้นส่ว่นจำกัด 


2. มีอัตราเท่าใดบ้าง

 

- กรณีเป็นธุรกิจ SME

 

   หมายเหตุ :

   เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็น ธุรกิจ SME หรือไม่ ดังนี้

 

   1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และ/หรือ

 

   2. รายได้(รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย)ต่อหนึ่งรอบปีบัญชี ยังไม่เกิน 30 ล้านบาท

 

 

 

 

 

- กรณีไม่ใช่ธุรกิจ SME

 

   หมายเหตุ 

    เกินจากเกณฑ์ SME ข้างต้น แค่ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ

 

 

 

ข้อสังเกตุ :

 

1. การคำนวณภาษี ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ไม่มีข้อแตกต่างกันแต่อย่างใด

 

2. กำไรที่คำนวณภาษี จะต้องเป็น กำไรที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์สรรพากรกำหนด แล้วเท่านั้น เช่น อาจมีบางค่าใช้จ่ายไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ หรือ บางรายการ สามารถนำมาลดหย่อน ได้ 2 เท่าเป็นต้น

 

3. หาก ผลออกมาขาดทุน จะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด

   (ซึ่งสามารถนำ ขาดทุนในปีนี้ ไปหักกลบกับผลกำไรในปีหน้าได้ เพื่อให้มีกำไรลดลงได้อีก แต่ไม่เกิน 5 ปี ถัดไป)

 

4. หลายท่านสับสน คำว่ากำไร ซึ่งกำไร คือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ไม่ใช่ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะคะ

 

ซึ่งโดยปกติแล้ว หากเป็นผู้ประกอบการ ที่ให้ทาง AccountWorks รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ประจำปีอยู่แล้ว ทางเราจะดูแลในเรื่องของการวางแผนภาษี เพื่อให้เสียภาษีในอัตราที่สมเหตุสมผลที่สุดอยู่แล้วนะคะ

 

แต่หากท่านผู้ประกอบการยังเป็นมือใหม่ หรือเพิ่งจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนปีแรก ควรต้องศึกษา หรือหาที่ปรึกษา สอบถามกับผู้ รับทำบัญชี เพื่อวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรักษายอดภาษีให้พอสมเหตุสมผล เหมาะกับประเภทธุรกิจ ตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีที่สุดนะคะ

 

 

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

 

 

 

 

 

 

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th