top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

3 ปัจจัยเสี่ยง ที่ "คนหนีภาษี" จะไม่รอดในปีนี้
1. ธนาคารส่ง Statement ข้อมูลเงินเข้าบัญชีในชื่อบุคคล ให้กรมสรรพากร

เมื่อมีรายการ เงินเข้าบัญชี มากกว่า 400 รายการ/ปี ** + ยอดเงินเข้าเกิน 2 ล้านบาท/ปี **

หรือ มีรายการเข้าบัญชี เกิน 3,000 รายการ / ปี **

** หมายเหตุ : โดยจะรวมทุกบัญชีใน 1 ธนาคาร

หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ข้อมูลรายรับทาง บัญชีธนาคารจะถูกส่งไปยัง กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบกับยอดรายได้ ที่ยื่นภาษีประจำปี ว่าครบถ้วนหรือไม่ หรือไม่ได้ยื่นแบบภาษีเลย

ดังนั้น หากมียอดรายได้ในแบบภาษี ไม่ตรงกับ ข้อมูลเงินเข้าบัญชี /หรือ มียอดรายรับ แต่ไม่ยี่นแบบภาษีประจำปี

บุคคลนั้น จะมีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ และประเมินภาษีย้อนหลัง ได้ การตรวจสอบภาษีในปี 64 นี้ ซึ่งจะถูกตรวจได้มากยิ่งขึ้นจากอดีต


 

2. กรมสรรพากร ใช้ระบบฐานข้อมูล (BIG DATA) ช่วยในการตรวจสอบด้านภาษีที่สมบูรณ์ขึ้นในปี 64

นอกจากเชื่อมโยงรายได้กับ Bank statement แล้ว ยังมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น เช่น การขึ้นทะเบียนนายจ้างที่ประกันสังคม, ประวัติการจ่ายค่าไฟฟ้า หรือค่าน้ำประปาที่สูงกว่าการใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

โดยจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเข้าระบบ (BIG DATA) เพื่อวิเคราะห์หา บุคคลที่มีพฤติกรรม หรือแนวโน้ม ว่าจะ หลบภาษี เพื่อเรียกตรวจสอบภาษีจากบุคคลดังกล่าว ได้แม่นยำยิ่งขึ้น


 

3. กรมสรรพากร ตั้งเป้าตรวจหา คนที่อยู่นอกระบบ ให้เข้าระบบ เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน ซึ่งจะใช้ มาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นที่สุด

จาก 2 ข้อบน เป็นเพียงส่วนที่สรรพากรเปิดเผย แต่จะมีมาตรการอื่นๆที่ไม่ได้ประกาศอยู่อีก ซึ่งกรมสรรพากร เน้นการตรวจหา บุคคลที่ยังไม่เคยเสียภาษี หรือหลบภาษีอยู่ เพื่อตรวจสอบภาษี โดยเฉพาะที่เข้มข้นกว่าอดีตเป็นอย่างมาก และ กรมสรรพากร ยังได้เปิดเผย 1 ในกลุ่มที่จะถูกตรวจสอบเป็นอันดับแรกๆ คือ การหา "กลุ่มบุคคลที่หลบภาษี"

 

** ข้อมูลเพิ่มเติม ** คลิปข่าว จากเรื่องเล่าเช้านี้ >> กด Click เพื่อดู

จาก 3 ข้อด้านบน กลุ่มบุคคลที่หลบภาษี ในปี 2563 - 2564 จะมีโอกาสสูง ที่จะถูกตรวจสอบภาษีในปี 64 นี้ รวมถึงการโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลัง อีกด้วย

(สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 10 ปี หากไม่เคยยื่นภาษีเลย) 

ดังนั้น หากท่าน ไม่เคยยื่นภาษีเลย หรือ ยื่นไม่ครบถ้วน ในอดีตที่ผ่านมา


ในปีนี้ ท่านควร ดำเนินการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาให้ครบถ้วน หรือ เริ่มยื่นให้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น (เข้าระบบให้ถูกต้อง) เพราะ การตรวจพบ มีโอกาสสูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 2563 นี้เป็นต้นไป


และหากธุรกิจของท่านมียอดรายรับ หรือกำไร ที่สูงมากๆ ทางเลือกการจดทะเบียนนิติบุคคล และนำเข้าระบบให้ถูกต้อง อาจจะเป็นทางเลือกที่ ประหยัดภาษีได้ดียิ่งขึ้น (ต้องประเมินอีกครั้ง)


หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หรือสนใจการใช้บริการต่างๆ สามารถ กด Added LINE ที่ปุ่มด้านล่าง หรือสอบถามได้เลยนะครับ


 

หาก สนใจ จดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน


สนใจ อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ >> Click เลย <<


หรือ สอบถาม ข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางด้านล่าง :

โทร : 0924782917

LineID : @accountworks

Click Add friend as bellow :


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page