3 ปัจจัยเสี่ยง ที่ "คนหนีภาษี" จะไม่รอดในปีนี้
1. ธนาคารส่ง Statement ข้อมูลเงินเข้าบัญชีในชื่อบุคคล ให้กรมสรรพากร

เมื่อมีรายการ เงินเข้าบัญชี มากกว่า 400 รายการ/ปี ** + ยอดเงินเข้าเกิน 2 ล้านบาท/ปี **

หรือ มีรายการเข้าบัญชี เกิน 3,000 รายการ / ปี **

** หมายเหตุ : โดยจะรวมทุกบัญชีใน 1 ธนาคาร

หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ข้อมูลรายรับทาง บัญชีธนาคารจะถูกส่งไปยัง กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบกับยอดรายได้ ที่ยื่นภาษีประจำปี ว่าครบถ้วนหรือไม่ หรือไม่ได้ยื่นแบบภาษีเลย

ดังนั้น หากมียอดรายได้ในแบบภาษี ไม่ตรงกับ ข้อมูลเงินเข้าบัญชี /หรือ มียอดรายรับ แต่ไม่ยี่นแบบภาษีประจำปี

บุคคลนั้น จะมีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ และประเมินภาษีย้อนหลัง ได้ การตรวจสอบภาษีในปี 64 นี้ ซึ่งจะถูกตรวจได้มากยิ่งขึ้นจากอดีต2. กรมสรรพากร ใช้ระบบฐานข้อมูล (BIG DATA) ช่วยในการตรวจสอบด้านภาษีที่สมบูรณ์ขึ้นในปี 64

นอกจากเชื่อมโยงรายได้กับ Bank statement แล้ว ยังมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น เช่น การขึ้นทะเบียนนายจ้างที่ประกันสังคม, ประวัติการจ่ายค่าไฟฟ้า หรือค่าน้ำประปาที่สูงกว่าการใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

โดยจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเข้าระบบ (BIG DATA) เพื่อวิเคราะห์หา บุคคลที่มีพฤติกรรม หรือแนวโน้ม ว่าจะ หลบภาษี เพื่อเรียกตรวจสอบภาษีจากบุคคลดังกล่าว ได้แม่นยำยิ่งขึ้น3. กรมสรรพากร ตั้งเป้าตรวจหา คนที่อยู่นอกระบบ ให้เข้าระบบ เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน ซึ่งจะใช้ มาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นที่สุด

จาก 2 ข้อบน เป็นเพียงส่วนที่สรรพากรเปิดเผย แต่จะมีมาตรการอื่นๆที่ไม่ได้ประกาศอยู่อีก ซึ่งกรมสรรพากร เน้นการตรวจหา บุคคลที่ยังไม่เคยเสียภาษี หรือหลบภาษีอยู่ เพื่อตรวจสอบภาษี โดยเฉพาะที่เข้มข้นกว่าอดีตเป็นอย่างมาก และ กรมสรรพากร ยังได้เปิดเผย 1 ในกลุ่มที่จะถูกตรวจสอบเป็นอันดับแรกๆ คือ การหา "กลุ่มบุคคลที่หลบภาษี"

** ข้อมูลเพิ่มเติม ** จากเรื่องเล่าเช้านี้ >> กด Click เพื่อดู

ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่หลบภาษี ในปี 2563 - 2564 จะมีโอกาสสูง ที่จะถูกตรวจสอบภาษีในปี 64 นี้ รวมถึงการโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลัง อีกด้วย

(สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 10 ปี หากไม่เคยยื่นภาษีเลย)


หาก สนใจ จดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน


สนใจ อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ >> Click เลย <<


หรือ สอบถาม ข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางด้านล่าง :

โทร : 0924782917

LineID : @accountworks

Click Add friend as bellow :


429 views
Recent Posts
Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th