5 ข้อระวังหลังจด VAT แล้ว (ไม่ให้เสียค่าปรับ)


รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จดทะเบียนหจก ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี

ช่วงนี้มีลูกค้าติดต่อมาทาง AccountWorks ให้ช่วยยื่น ภพ30 ย้อนหลังค่อนข้างเยอะ ดังนั้นทาง AccountWorks จึงขอเขียนบทความนี้เผื่อช่วยให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าปรับ ได้นะค้า

โดยผู้ประกอบการท่านใด ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว (จด VAT แล้ว) ผู้ประกอบการท่านนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการจัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) ตั้งแต่ "เดือนแรก" ที่จด เลยนะคะ

ข้อระวัง!!! : บางท่านอาจะเข้าใจว่ายังไม่มีรายการซื้อขายเลย จึงยังไม่ยื่น ภพ30 ซึ่งจะทำให้ต้องเสียค่าปรับการยื่นแบบล่าช้า (คิดเป็นรายเดือนเลยนะคะ)

AccountWorks จึงสรุป ข้อระวังในประเด็นสำคัญๆ สำหรับผู้ประกอบการ VAT ต่อไปนี้

1. ต้องยื่นแบบ ภพ 30 และจัดทำรายงานภาษีซื้อและขาย ทุกๆเดือน และต้องยื่นให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งคือภายในวันที่ 15 หรือถ้ายื่นเน็ตก็ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไปนะคะ (แม้ว่าจะไม่มีรายการซื้อขายเลยก็ตาม)

2. ต้องยื่นภาษีขายสำหรับการขายทุกรายการ (ถ้าจด VAT แล้ว จะขายแบบไม่มี VAT ไม่ได้นะค่ะ)

3. ต้องยื่นภาษีขายให้ตรงเดือนที่ออกใบกำกับภาษีขาย ซึ่งเป็นไปตาม Tax point ที่สรรพากรกำหนด (โดยส่วนใหญ่มักดูจากวันที่ออกใบกำกับฯ ถ้าไม่ตรงเดือนก็ถูกปรับด้วยนะคะ)

4. ต้องตรวจสอบรูปแบบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขายทุกครั้ง ว่าเอกสารเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด หรือไม่ (เช่น เอาบิลเงินสดที่มี VAT ก็ใช้ยื่นภาษีไม่ได้นะคะ)

5. อย่าลืมจัดทำ "รายงานสินค้าและวัตถุดิบ" (ต้องให้สอดคล้องกับ จำนวนรายการสินค้าที่ ซื้อขาย ตามใบกำกับภาษีนะคะ หากไม่ตรงก็มีความเสี่ยงจะถูกประเมินว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องได้)

โดยหากไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือ จดVATแล้วแต่ยังไม่ยื่นแบบ ภพ30 เลย อาจะมีความเสี่ยงที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับ กรมสรรพากรเพิ่มเติมอีก นอกเหนือจากค่าภาษีที่ต้องนำส่งตามปกติ ได้แก่ เงินเพิ่ม, เบี้ยปรับ, ค่าปรับอาญา ซึ่งทาง AccountWorks จะกล่าวในบทความถัดไปนะคะ

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ซึ่งไม่ควรต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรอีก) ควรปฏิบัติตามข้อระวังดังกล่าวข้างต้น ให้ครบถ้วนนะค้า

กรณีท่านผู้ประกอบการไม่มีเวลาในการจัดทำหรือขาดความชำนาญ AccountWorks ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นและพร้อมให้บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีแก่ท่านโดยสามารถ สอบถามตามช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่า ^-^

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

รับทำบัญชี ทำบัญชี รับปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท

Recent Posts
Follow Us