top of page
  • AccountWorks

สรุปมาตรการลดหย่อนภาษี - Shopช่วยชาติ ปี 2560


มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560

หลักการ

1. ช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560

2. จำนวนเงินที่สามารถใช้สิทธิ

ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

3. หลักฐาน

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (ออกโดยผู้ประกอบการ VAT เท่านั้น)

4. ประเภทรายการสินค้าและบริการ ที่ได้รับสิทธิ และไม่ได้รับสิทธิ กรุณาดูตามตารางด้านล่างนะค่ะ

หากเห็นว่าบทความมีประโยชน์ รบกวนช่วย Like และ Share ให้เพื่อนๆ และคนรู้จัก ได้ทราบให้ด้วยนะค้า

ติดตามข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้นตามช่องทาง ดังนี้คะ

Facebook :

LineAt :

@accountworks

ที่มา : กรมสรรพากร

เรียบเรียง : AccountWorks

# จดทะเบียนบริษัท # รับทำบัญชี # ตรวจสอบบัญชี

Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page