December 20, 2018

1.  ลืมจ่ายภาษี หรือจ่ายภาษีไม่ครบทุกประเภท

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มักไม่ชำนาญด้านภาษี ในขณะที่ ภาษีนิติบุคคลมีหลายประเภท ทำให้ :

  • ลืมจ่ายภาษี ในบางประเภท >> ทำให้ต้องมาชำระ ค่าภาษี + ค่าปรับย้อนหลังแพงๆ

  • คำนวณภาษี หรือ กรอกแบบภาษีไม่ถูก >> ทำให้อาจ ถูกประเมินภา...

December 14, 2018

1. ราคาที่เหมาะสม และชัดเจน

นักบัญชี ที่รับทำบัญชีในราคาถูกมากๆ  มักจะมีความเสี่ยงตามมา

เช่น ความรู้+ประสบการณ์อาจยังไม่มาก, เปิดใหม่, ไม่ซื่อสัตย์, ทิ้งงาน

และบางกรณีมักพบว่า จะมีค่าเรียกเก็บค่าบริการปิดงบเพิ่มเติม ในช่วงปิดงบ ในราคาสูงๆ ภายหลัง

ดังนั้นควร พิจารณา ราคาท...

October 11, 2018

กรมพัฒน์จับมือพันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรพัฒนา"โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วย SMEs บริหารจัดการร้านค้าและจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดให้บริการแล...

October 4, 2018

จากบทความก่อนหน้า เรื่อง ความเสี่ยงด้าน ทรัพย์สิน ที่สรรพากรเพ่งเล็ง

วันนี้จะกล่าวต่อถืง ความเสี่ยง ด้าน หนี้สินและทุน ที่สรรพกากรเพ่งเล็ง ประกอบด้วย รายการดังนี้

บัญชี - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

กิจการมีรายการดังกล่าว แต่ไม่แสดงในงบการเงิน โ...

September 30, 2018

เนื่องมาจากในปีนี้ ทางกรมสรรพากร จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ BIG DATA ในการประมวลผลเพื่อหา ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการอาจ ทำไม่ถูกต้องในการจ่ายภาษี 

ทาง สำนังานบัญชี AccountWorks ซึ่ง รับทำบัญชี ยื่นภาษี ให้แก่บริษัทหลายราย ได้ตระหนักถึงประเด็น การตรวจสอบ ดังกล่าวดี และเตรีย...

September 27, 2018

ทางสำนักงานบัญชี แอคเคาท์เวิร์ค ขอแชร์บทความ เรื่อง

"รวมประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำ โดยกรมสรรพากร"

ซึ่งได้สรุปประเด็นความเสี่ยงที่มักจะตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบและแนะนำตาม บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ

ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นด้าน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีดังน...

ภงด 94 คืออะไร

หมายถึง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีสำหรับรายได้ ช่วงเวลาใด

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ใครต้องยื่นบ้าง (รายได้ประเภทใดต้องยื่น ภงด 94 บ้าง)

-40(5) รายได้จากค่าเช่าต่างๆ เช่น ให้เช่าบ้าน ให้เช่ายานพาหนะ
-40(6) รายได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น บัญชี นั...

June 30, 2018

5 ข้อระวังหลังจด VAT แล้ว (ไม่ให้เสียค่าปรับ)

June 12, 2018

6 ข้อในการ พิจารณาเลือกผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

February 4, 2018

ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะมี มีผลบังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 ซึ่งจะมีรายละเอียด ตามรูปภาพ ดังนี้

อย่างไรก็ตามได้มีมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดย

เดิมปัจจุบันนายจ้างนำค่าจ้างลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th