November 8, 2019

หน้าที่ของผู้ประกอบการจด VAT มีอะไรบ้าง ซึ่งถ้าไม่จัดทำตามที่กำหนด จะมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับ และมีเงินเพิ่ม จากกรมสรรพากร ในราคาสูงได้

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th