December 20, 2018

1.  ลืมจ่ายภาษี หรือจ่ายภาษีไม่ครบทุกประเภท

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มักไม่ชำนาญด้านภาษี ในขณะที่ ภาษีนิติบุคคลมีหลายประเภท ทำให้ :

  • ลืมจ่ายภาษี ในบางประเภท >> ทำให้ต้องมาชำระ ค่าภาษี + ค่าปรับย้อนหลังแพงๆ

  • คำนวณภาษี หรือ กรอกแบบภาษีไม่ถูก >> ทำให้อาจ ถูกประเมินภา...

December 14, 2018

1. ราคาที่เหมาะสม และชัดเจน

นักบัญชี ที่รับทำบัญชีในราคาถูกมากๆ  มักจะมีความเสี่ยงตามมา

เช่น ความรู้+ประสบการณ์อาจยังไม่มาก, เปิดใหม่, ไม่ซื่อสัตย์, ทิ้งงาน

และบางกรณีมักพบว่า จะมีค่าเรียกเก็บค่าบริการปิดงบเพิ่มเติม ในช่วงปิดงบ ในราคาสูงๆ ภายหลัง

ดังนั้นควร พิจารณา ราคาท...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th