July 14, 2016

หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือคนทำธุรกิจออนไลน์ การทำตลาดส่วนใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทาง ทางด้านออนไลน์อยู่เสมอ เพราะนอกจากการที่คุณจะสามารถโฟกัสกลุ่มเป้าหมายแล้ว บางครั้งคุณจำเป็นต้องรู้ด้วยว่า คนไทยมักใช้งานออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในเวลาใด เพื่...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th